• Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije

Dimovodni program

Jednostjeni dimovodni elementi koriste se za sanaciju postojećih dimnjaka.

dimovodni elementiSanacija dimnjaka je potrebna u slučaju promjene ložišta(pojava kondenzacije), pogrešnog presjeka i oblika te oštećenja postojećeg dimnjaka.

Montaža dimovodnih elemenata kod sanacije je vrlo jednostavna i vrši se sa krova, spuštajući elemente u otvor postojećeg dimnjaka pri čemu je potreba za građevinskim radovima unutar objekta svedena na minimum.Sve navedene karakteristike ukazuju da su jednostjeni dimovodni elementi najjekonomičnija rješenja pri sanaciji postojećih dimnjaka.... saznajte više

Gibljive cijevi

Gibljive (fleksibilne) cijevi možemo generalno podijeliti u dvije grupe:

 • duplostjene gibljive (fleksibilne) cijevi
 • jednostjene giblive (fleksibilne) cijevi

Duplostjena gibljiva cijevi se koristi se za sanaciju postojećeg dimnjaka ili njegovih dijelova, gdje to nije moguće izvesti krutim cijevnim elementima (jednostjeni dim.elementi). Izrađena je od nehrđajućeg čeličnog lima debljine 0,13 mm u dva sloja. Unutarnja stjenka je glatka i omogućava dobro strujanje dimnih plinova te odvođenje eventualnog kondenzata.

gibljive cijeviJednostjena gibljiva cijev koristi se za odvod otpadnog zraka iz objekata ili prostorija. Ima široku primjenu u industriji, građevinarstvu i domaćinstvu. Izrađuje se od nehrđajućeg čeličnog lima debljine 0,13 mm (podnosi temperature do 300°C), aluminija i aluminija obojenog - bijelog debljine 0,13 mm (podnosi temperature do 100°C).... saznajte više

Dimovodna koljena i cijevi

koljena i cijevi Dimovodna koljena i cijevi namijenjena su za jednostavno, brzo i sigurno priključenje svakog tipa kotla na dimnjak u objektu.

Karakteristike dimovodnih koljena i cijevi:
 • Izrađena su od čeličnog lima (RSt 37.2), debljine 2 mm, osim promjera 300 mm koji je izrađen iz lima debljine 3 mm
 • Površinski su zaštićena postupkom plastificiranja
 • Dimovodne cijevi i koljena s jedne strane su proširena u dužini cca. 40 mm, tako da se lako i jednostavno međusobno spajaju
 • Dimovodna koljena izrađena su iz tri djela (segmenta), podesiva pod kutom od 0-90°, sa ugrađenim otvorom za čišćenje

saznajte više