• Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije
 • Slike iz D.I.M.Š.O. d.o.o. galerije

Grijanje na pelet

Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije.

Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku

energetsku učinkovitost. Energetska vrijednost peleta je oko

18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

Usporedba peleta i ostalih energenata
 • 2 kg peleta
 • 1,85 kg peleta
 • 3 m3 peleta
 • potrošnja peleta 1 kg/h
 • 650 kg peleta zauzima 1m3 prostora
 • ≈ 1 lit ulja za loženje
 • ≈ 1 m3 zemnog plina
 • ≈ 1000 lit ulja za loženje
 • ≈ 5 kW snage

Jednostavnost upotrebe automatikom stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket.

peletiSpada u obnovljive izvore energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodana vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda. Ekološki vrlo prihvatlji neutralan CO2 .

Najniža i stabilna cijena u usporedbi sa ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorjevanja.

 

 

peletiOprema za centralno grijanje Cm Pelet-set namijenjena je za ugradnju na nove ili već prije ugrađene toplovodne kotlove EKO-CK P i EKO-CKB P nazivnog toplinskog učina od 14 do 90 kW ili EKO-CK i EKO-CKB nazivnog toplinskog učina od 14 do 50 kW. Cm Pelet-set i toplovodni kotao čine jednu funkcionalnu cjelinu, ”mini postrojenje” predviđeno

peleti Oprema za centralno grijanje Cm Pelet-set 91 – 500 kW namijenjena je za ugradnju na toplovodne kotlove EKO-CKS P te predviđena je za loženje drvenim peletima. Potrebno ju je dograditi spremnikom peleta (npr. CentroPelet box), a onu učina iznad 180 kW i kompresorom sa spremnikom za automatsko čišćenje plamenika. Radom plamenika (kotla) i transportera peleta